Βασική ορολογία στην ιστιοπλοΐα

Βασική ορολογία στην ιστιοπλοΐα

Πλώρη: είναι το μπροστινό μέρος του σκάφους # Πρύμνη: είναι το πίσω μέρος του σκάφους.

Αριστερή μεριά του σκάφους: είναι η αριστερή πλευρά του σκάφους από τη θέση του πλοηγού # Δεξιά μεριά του σκάφους: είναι πάντα η δεξιά πλευρά του σκάφους από τη θέση του πλοηγού.

Όρτσα: είναι η κατεύθυνση προς τη διεύθυνση άνεμο # Πρίμα: είναι η κατεύθυνση προς την αντίθετη διεύθυνση από τον άνεμο.

Μάτσα: είναι το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του.

Μαΐστρα :Το βασικό πανί του ιστιοπλοϊκού σκάφους  που βρίσκετε στο κέντρο του.

Τζένοα: Το πανί που βρίσκεται στην πλώρη του σκάφους.

Καρίνα : βρίσκεται κάτω από το νερό και είναι απαραίτητη για την πλοήγηση του σκάφους με πανιά.

Τακ : ονομάζεται η αλλαγή πλεύσης στα όρτσα # Πότζα: ονομάζεται η αλλαγή πλεύσης στα πρίμα.BOOK NOW